Privacy & disclaimer

Privacy

Persoonsgegevens die door middel van ons contactformulier op de website of op enige andere wijze worden verkregen zullen niet verstrekt worden aan derden. Soldeur (Wild van Stof bvba) heeft deze informatie nodig om diensten te kunnen verlenen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of ze laten verwijderen. Meer informatie omtrent bescherming van uw privacy kan u verkrijgen op het volgende email adres: info@soldeur.be. Soldeur respecteert uw privacy.

 

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Soldeur zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Soldeur wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Soldeur. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soldeur. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.